Bibelstudium för daglediga

Att läsa Bibeln har människor gjort under århundraden, enskilt eller tillsammans.

För alla "daglediga" finns det i Missionskyrkan tillfälle att tillsammans läsa och studera Bibeln. Vi möts en torsdag i månaden kl. 11.00.

Alla är välkomna att vara med. Just nu läser vi tillsammans Markusevangeliet.

Mer under Vuxen

Logga in

Här kan du logga in med e-post och lösenord...