Allmän förskola

Alla 3-5-åringar har rätt till allmän förskola. Det innebär laglig rätt till en vistelsetid om 15 tim/vecka under skolans läsår.

På Regnbågens förskola har vi allmän förskolan på tisdag, onsdag och torsdag mellan 9.00 - 14.00. Alla barn som går på allmän förskola är lediga klämdagar och följer skolloven. Tiden är kostnadsfri. All övrig tid debiteras enligt ordinarie taxa.

Barn under tre år vars vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetssökande har också rätt att gå dessa tider men tiden debiteras enligt fastställd taxa.

Logga in

Här kan du logga in med e-post och lösenord...