Om Regnbågen

Regnbågen drivs av Bankeryds Missionsförsamling. Vi startade i augusti 1994 med en avdelning och året därpå öppnade vi ytterligare en. Från januari 2019 har vi tre avdelningar de heter Sparven med barn i 1-2 års ålder, Duvan med 2-4 åringar och Korpen 4-5 åringar.

Verksamheten på Regnbågen bedrivs enligt "Läroplanen för förskolan" samt" skolplan för Jönköpings kommun" Förskolan tillämpar samma avgiftssystem som de kommunala förskolorna men har ett eget kösystem. Intresseanmälan kan göras direkt till förskolan eller via en köblankett som ni hittar under blanketter. Kontakt

En av många fördelar med Regnbågen är att det ligger så centralt i samhället. Det finns ängar, skog, flera lekplatser och möjlighet att utforska vatten på nära håll. Biblioteket ligger på lagom gångavstånd. Vi har även flera andra utrymmen i kyrkan som vi använder, bland annat gymnastiksalen och kyrksalen.

Projekterande arbetssätt

Vi arbetar projektinriktat för att vi ska ha ett gemensamt fokus i verksamheten. med detta arbetssätt får vi ett ämnesövergripande innehåll med många olika språk(språk, matematik, skapande, estetik, naturvetenskap osv). I projektet fångar vi upp barnens intressen och låter barnens frågor och funderingar leda oss fram i ett utforskande arbete. Barnen ska ha ett stort inflytande och delaktighet i det som sker. Nu har vi gått in i ett nytt projekt kring Hållbar framtid!

Logga in

Här kan du logga in med e-post och lösenord...