Projekt: Hållbar framtid!

Förskolan ingår sedan flera år tillbaks i ett pedagogiskt nätverk. pedagoger från ett antal både enskilda och kommunala förskolor träffas några gånger per termin för att diskutera och utbyta tankar kring barns lärande. Det gemensamma fokuset nu framöver kommer att vara hur vi kan vara med och arbeta för att få en hållbar framtid! 

På Regnbågen har vi valt att under en tid arbeta med att stärka barnens känsla, omsorg och ansvar för vår natur. 

Våra avdelningar

Regnbågen har tre avdelningar,Sparven 1-2 år Duvan 2-4 år och Korpen 4-5 år.


Vi har stora lokaler med många olika miljöer, där vi kan bedriva ett utforskandet arbetssätt. Vi har även möjlighet att vara i kyrkans lokaler, så som gymnastiksal och olika möteslokaler. Just nu arbetar vi med ett projekt som handlar om "Hållbar framtid". En liten inblick i hur vi arbetar utifrån detta projekt kan ni läsa om under våra olika avdelningar. Vår förskola har även öppet för studiebesök eller föreläsningar kopplade till vårt arbetssätt. Kontakta oss gärna för mer information.

Logga in

Här kan du logga in med e-post och lösenord...