Duvan

Duvan är vår avdelning för barnen mellan 2-4år. Vi har plats för 14 barn.

Detta läsåret arbetar vi i vårt projekt kring " En hållbar framtid".

Vi pratar om tre olika utgångspunkter kring "en hållbar framtid" och det är den sociala, ekologiska och den ekonomiska hållbarheten. Vi har fokuserat på den sociala hållbarheten under denna termin. Vi har jobbat med att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv.

Vi har varit mycket i skogen och vårt syfte har varit att alla barnen ska få en relation till skogen och en vilja att gå dit.

Logga in

Här kan du logga in med e-post och lösenord...