Korpen

Korpen är avdelningen för barn mellan 4-5år. , här går det mellan 18-20 barn.

Korpen arbetar vi sedan ett par år tillbaks med ett stort projekt kring "Hållbar framtid". Tillsamman med barnen utforskar vi olika områden i skogen. Vi arbetar i mindre grupper där barnens intresse, nyfikenhet och fantasi skapar utmaningar och frågor i och om naturen. Här blandas barnens nyfikenhet och glädje för fakta och fantasi och skapar förundran och lust till att söka ny kunskap tillsammans.

Utifrån projektet får barnen tillgång till många olika "språk". Vi fördjupar oss och ta med barnens frågor och hypoteser i olika skapande aktiviter som barnens berättelser från skogen till sagor, djupstudier av myror, utforskande av ljus och färger på naturens detaljer. Vi undersöker på många lustfyllda sätt.

Logga in

Här kan du logga in med e-post och lösenord...