Gudstjänster i Missionskyrkan

Vi gläds över att kunna mötas till gudstjänst i vår kyrka

Här kan du läsa om hur vi hanterar gudstjänster utifrån rådande situation med Covid-19.

Läs mer om vår hantering kring allmänna sammankomster på vår sida Information kring Covid-19 

Gudstjänster och samlingar

Vid gudstjänster (samt bönesamlingar) kommer inte vaccinationsintyg att krävas. Dessa samlingar anpassas utifrån smittskyddande åtgärder som innebär:

- 1 meters avstånd mellan sällskap
- max 8 personer/sällskap
- anvisade sittplatser
- minska trängsel vid in- och utgång
- vi pausar kyrkkaffet tillsvidare

Vi sänder de flesta av våra gudstjänster på nätet 

https://www.youtube.com/c/BankerydsMissionsförsamling

Varmt välkommen med!

TJÄNSTER

STRATEGY

Read More

BRANDING

Read More

DESIGN

Read More

Branding

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Read More >

Storytelling

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Read More >

DESIGN

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Read More >

Consulting

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Read More >