INFORMATION BARN & UNGA

Utifrån rådande omständigheter så är alla fysiska träffar i Missionskyrkans regi tillsvidare pausade. Vi följer utvecklingen och är beredda att starta upp våra verksamheter igen så snart det är möjligt utifrån rådande smittläge.

Dock är vissa av våra verksamheter igång på digitala plattformar, information om detta kommuniceras i de fall det gäller till deltagare och annonseras på hemsidan.

Följ vår hemsida för information där vi uppdaterar så snart vi vet mer.

Har du frågor? 
Kontakta oss på 036-37 23 64

Öppen kyrka