LYSSNANDET

VÄLKOMMEN TILL

Vad är Lyssnandet?

Den kristna tron bygger på tilltron till Guds tilltal. Gud talade och hela vår värld blev till. Berättelsen om Guds rörelse i vår värld utgår ifrån att Gud har talat och att Hans folk lyssnat till och följt Honom.

 

Guds röst ger liv, vägleder, upprättar, tröstar och utmanar. För den kristna kyrkan finns en kallelse till att vara en gemenskap som lyssnar.  

 

Idag finns många röster, olika former av distraktioner som fångar vår uppmärksamhet. Att lyssna till Gud innebär därför att vi kan behöva ta ett aktivt steg ifrån allt det där andra som ständigt pågår för att vända vår uppmärksamhet mot Gud.  

 

Lyssnandets form utgår ifrån långa linjer och djupa traditioner i den judiska och tidiga kristna rörelsen. Utgångsläget är behovet av att inte enbart läsa Bibelns texter brett och med fokus på att tillgodogöra sig kunskap om Gud: Guds ord är mer än något annat en gåva att ta emot. Lyssnandet vill hjälpa oss att se att Gud inte först och främst är ett studieobjekt att söka information om, Han är en levande verklighet att lära känna.  

 

Varje dag finns därför möjligheten för dig att lyssnande ledas in i en kort text från Bibeln. Fokus är inte på att ta del av en större textmassa utan snarare att få närma sig en liten del av Guds ord, därför är det samma text som kommer att läsas ett antal gånger. Ett avsnitt av Lyssnandet är mellan fem och tio munter långt men med möjlighet att låta stunden pågå under längre tid än så.  

 

Vad behöver jag?  

 

Inte mer än tillgång till dagens avsnitt av Lyssnandet och avskild och bekväm plats där du har möjlighet att rikta din uppmärksamhet mot Gud. Anteckningsmöjligheter kan också vara bra.

Hur gör jag?

Lyssnandet ges ut som dagliga avsnitt som du kan lyssna på genom att klicka här. Här ser du en översikt över alla tillgängliga avsnitt och ett nytt avsnitt finns varje morgon att ta del av. Lyssnandet finns också tillgängligt via Spotify där du söker på Lyssnandet eller klickar på nedanstående logga. 
Om du lyssnar via mobil eller surfplatta så finns en app tillgänglig att ladda ner på ovanstående sida så att du ännu smidigare kan ta del av nya avsnitt varje dag.

Välkommen med i Lyssnandet!

Spotify_Logo_RGB_Green.png
google podcast 2.png