Daglediga/RPG

En onsdag i månaden kl. 11.00 arrangeras en samling för alla daglediga. Det är en samling där inbjudna gäster medverkar med t.ex. med sång, musik, föredrag, bildprogram. Givetvis serveras det alltid kaffe med dopp.

 

Samlingarna är öppna för alla och hålls i Vättersalen.


Vill du veta mera?

Kontakta Lennart Erlandsson tel. 036-37 23 40 eller Staffan Kvist tel. 0768-71 99 39.

Du hittar våra samlingar i kalendern.