top of page

Ledare SAU Bankeryd

Här är information för dig som är barn- och ungdomsledare i Bankeryds Missionsförsamling. Först och främst -TACK! Du är oerhört värdefull och betyder mycket för alla som kommer i kontakt med vår verksamhet.  

Ny ledare

När du kommer med som ledare i vår församling är det tre steg vi vill att du gör. Detta för att barn och föräldrar kan ha förtroende för att vi har en trygg och säker verksamhet.

 

  1. Beställ ett utdrag ur belastningsregistret. Välj "Barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg". Du kan välja att få hem det per post eller digitalt i Kivra. Du får öppna och läsa registerutdraget innan det visas för pastor.
     

  2. Registerutdraget ska läsas tillsammans med en pastor i församlingen. 
     

  3. Gå kursen I Trygga Händer. Den arrangeras med jämna mellanrum i vår församling och finns även som digital variant hos SAU. (SAU tar en avgift. Det är kostnadsfritt om du går kursen hos oss.) Ansvarig ledare för din verksamhet har information om när nästa kurstillfälle är. Läs mer om kursen på SAUs webbplats.

 

Redovisning/Registrering

Vårt barn- och ungdomsarbete bedrivs redovisningsmässigt som en självständig förening som heter SAU i Bankeryd. Den är i sin tur ansluten till centralorganisationen SAU. SAU arrangerar läger, samordnar inköp och stöttar på många olika sätt alla lokalföreningar runtomkring i Sverige.


Barn och unga betalar ingen avgift för att vara med i vår verksamhet, förutom vid läger och liknande arrangemang. Därför är bidragen vi får ifrån kommun viktiga. Baserat på våra medlemmars deltagande får också SAU bidrag ifrån Region Jönköping och staten via MUCF. 

 

Närvaroregistrering

Efter varje aktivitet i vår församling som är 1h eller längre ska deltagarnas närvaro redovisas. Det gör du som ledare i Jönköpings föreningsportal Actorsmartbook.

Undantag är konfirmationen samt barnkörerna som inte registrerar i kommunens system.

För att få tillträde till denna portal be ansvarig ledare för din avdelning kontakta Camilla Cederqvist. 

Medlemsregistrering

Alla deltagare oavsett ålder, även ledare, som deltar i vår verksamhet skall vara registrerade i SAU Redo. Det är SAU Redo som används av SAU centralt för att söka regionala och statliga bidrag. Det räcker med att en person registreras en gång, Den registreringen gäller sen för alla våra verksamheter. SAU Redo hanterar även GDPR medgivanden och är den plats där vi samlar in och sparar kontaktuppgifter till målsmän. 
Alla deltagare oavsett ålder, samt ledare ska registrera sej i SAU Redo.
Ansvarig ledare för din avdelning kan se vilka personer som finns i Redo. 
Läs mer på sidan Medlemsregistrering SAU

bottom of page