top of page

VÄRDEGRUND

regnbagenlogga.png

Regnbågen är en fristående förskola som drivs av Bankeryds Missionsförsamling. Vi har sedan starten varit en förskola som vilar på kristna värderingar och ett arbetssätt inspirerat av förskolorna i Italien (Reggio Emilia). Den kristna värdegrunden genomsyrar verksamheten och vi vill förmedla en positiv Gudsbild i ord och handling.

Regnbågen präglas av en framtidstro som ger barnen och deras familjer en positiv tro och hopp om framtiden. Vi vill ta tillvara på det unika hos varje barn och personal och se det som en tillgång. Genom att se, uppmuntra och förundras över såväl barnens som personalens olika förmågor och egenskaper och ger dem möjlighet att utveckla dessa.

 

På Regnbågen vill vi att föräldrarna ska känna delaktighet och inflytande, vi värdesätter och respekterar
deras tankar och åsikter. Vi ser miljön som en viktig del i barns lärande. Genom att ta tillvara på barnens nyfikenhet, intresse och kunskapssökande låter vi detta prägla förskolans inne och utemiljö.

bottom of page