top of page
regnbagenlogga.png

VÄRDEORD

Vi arbetar efter tre viktiga värdeord: Nyfikenhet, Förundran och Tro & Hopp.

Orden har vuxit fram genom åren och har blivit viktiga för oss på Regnbågen. Dessa ord ska genomsyra hela verksamheten.

 

Nyfikenhet

Genom att ta tillvara på barns nyfikenhet ökar vi deras lustfyllda lärande. Vi vill skapa en utforskande miljö där barnen själva kan vara aktiva och ha möjlighet att fördjupa sig i sina intressen. Där fantasi och fakta har samma värde.

Förundran

Vi förundras över barnens kompetens och vilja att söka kunskap. Vi känner stor respekt för barn och deras sätt att se och förhålla sig till världen. Med förundran skapas en gemensam glädje och drivkraft i arbetet tillsammans.

Tro & Hopp

Vi vill ge barnen tro på sig själva och sin egen förmåga. Vi vill också att barnen skall känna tillit till vuxna. Vi vill skapa ömsesidig respekt i tanke, ord och handling. Genom våra kristna värderingar och vår positiva Gudsbild vill vi ge en tro på framtiden.
 

"Hoppet är en mänsklig rättighet". Vi måste låta barnen få finna det hopp som gör dem öppna inför framtiden. Som hjälper dem se att världen är föränderlig. Att människor är olika. Kan de förändra världen kan de därmed bevara den.

 

"Hoppet ger en väldig kraft". (Loris Malaguzzi)

bottom of page