top of page

Hemgrupper

I Bankeryds Missionsförsamling finns ett antal hemgrupper och du är också välkommen att vara med!

Anmäl ditt intresse att vara med i en hemgrupp här


Vad är en hemgrupp?

 • Den består av 2 – 12 personer (aldrig mer än 12, helst färre).

 • Gruppen samlas regelbundet (oftast varannan vecka).

 • En grupp där man delar livet tillsammans.

 • En grupp där man ber tillsammans.

 • En hemgrupp  har som mål att växa (och sedan dela sig).

 

Själva idén med hemgrupper kan sammanfattas på följande sätt:

 • Det är en bibliskt erkänd form av gemenskap.

 • Idén praktiserades i de första församlingarna (läs Nya testamentet).

 • Bara den som vill är med i en grupp.

 • Medlemmarna är gruppens utgångspunkt.

 • Gruppen motsvarar det allmänna prästadömet beskrivet i 1 Kor 14:28.

 • Den är en trygg plats att praktisera de andliga nådegåvorna.

 • Den är ett av svaren för en god lärjungaträning.

 • Den ger personlig hjälp, stöd och utveckling.

 • Den är en plats där värderingar förändras.

 • Gruppens mål är att växa för att sedan delas.


  För mer information, kontakta oss!

   

bottom of page