top of page

VÅRA AVDELNINGAR

regnbagenlogga.png

Våra avdelningar

Regnbågen har tre avdelningar: Sparven, Duvan och Korpen. På Sparven går de yngsta barnen , 1-3 år. Här finns plats för 9 barn. På Duvan är barnen mellan 2,5-4år och här finns plats för 15 barn. På Korpen går de äldsta barnen, 4-6år och här finns plats för ca 20 barn.


Vi har stora lokaler med många olika miljöer, där vi kan bedriva ett utforskandet arbetssätt. Vi har även möjlighet att vara i kyrkans lokaler, så som gymnastiksal och olika möteslokaler. Barnen träffas över åldrar och barngrupper flera dagar i veckan. Personalen strävar efter att skapa en relation till barnen på alla avdelningarna.

 

 

bottom of page