VÅRA AVDELNINGAR

regnbagenlogga.png

Projekt: Hållbar framtid!

Förskolan ingår sedan flera år tillbaks i ett pedagogiskt nätverk. pedagoger från ett antal både enskilda och kommunala förskolor träffas några gånger per termin för att diskutera och utbyta tankar kring barns lärande. Det gemensamma fokuset nu framöver kommer att vara hur vi kan vara med och arbeta för att få en hållbar framtid!

På Regnbågen har vi valt att under en tid arbeta med att stärka barnens känsla, omsorg och ansvar för vår natur.

 

Våra avdelningar

Regnbågen har tre avdelningar: Sparven, Duvan och Korpen.


Vi har stora lokaler med många olika miljöer, där vi kan bedriva ett utforskandet arbetssätt. Vi har även möjlighet att vara i kyrkans lokaler, så som gymnastiksal och olika möteslokaler. Just nu arbetar vi med ett projekt som handlar om "Hållbar framtid". Vår förskola har även öppet för studiebesök eller föreläsningar kopplade till vårt arbetssätt. Kontakta oss gärna för mer information.

Avdelning: Sparven

I januari 2019 öppnade Regnbågens förskola en ny avdelning för de allra yngsta barnen.

Vi har plats för 9 barn och pedagoger anställda på 205%.

Avdelning: Duvan

Duvan är vår avdelning för barnen mellan 2,5-4år. Vi har plats för 14 barn.

Detta läsåret arbetar vi i vårt projekt kring " En hållbar framtid".

Vi pratar om tre olika utgångspunkter kring "en hållbar framtid" och det är den sociala, ekologiska och den ekonomiska hållbarheten. Vi har fokuserat på den sociala hållbarheten under denna termin. Vi har jobbat med att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv.

Vi har varit mycket i skogen och vårt syfte har varit att alla barnen ska få en relation till skogen och en vilja att gå dit.

 

Avdelning: Korpen

Korpen är avdelningen för de äldsta barnen. Här går det mellan 18-20 barn.

Korpen arbetar vi sedan ett par år tillbaks med ett stort projekt kring "Hållbar framtid". Tillsamman med barnen utforskar vi olika områden i skogen. Vi arbetar i mindre grupper där barnens intresse, nyfikenhet och fantasi skapar utmaningar och frågor i och om naturen. Här blandas barnens nyfikenhet och glädje för fakta och fantasi och skapar förundran och lust till att söka ny kunskap tillsammans.

Utifrån projektet får barnen tillgång till många olika "språk". Vi fördjupar oss och ta med barnens frågor och hypoteser i olika skapande aktiviter som barnens berättelser från skogen till sagor, djupstudier av myror, utforskande av ljus och färger på naturens detaljer. Vi undersöker på många lustfyllda sätt.