top of page

Vision & målsättning

Vi är mitt i en process av att arbeta fram en Församlingsordning för vår församling där visionen också skall uppdateras, men den vision som är framtagen sedan några år tillbaka är följande: 

VISION

 

Vi vill leva NÄRA GUD

 • Genom att sätta Jesus i centrum!

 • Genom predikan, bön och bibelläsning!

 • Genom Den Heliga Andens hjälp!

 

Vi vill leva NÄRA VARANDRA

 • I en gemenskap som är öppen, ärlig och kärleksfull.

 • Så att alla får möjlighet att använda sina personliga gåvor.

 • Och tjäna med glädje.

 

Vi vill finnas I BANKERYD och VÄRLDEN

 • Så att människor får en längtan efter Jesus.

 • Så att människor väljer att leva med Jesus Kristus som Herre.

 • Så att vi möter människors olika behov.

 

MÅLSÄTTNING


DELA MED SIG AV JESUS

 • Berätta om Jesus

 • Visa på Jesus

 • Leda till Jesus

 

Joh 1:39-42 "Följ med och se!".. "Vi har funnit Messias".. ”Han tog med honom till Jesus”.

 

VISA OMSORG

 • Visa varandra omsorg. I tankar, ord böner och handlingar

 • Visa människor i vårt samhälle omsorg. I tankar, ord böner och handlingar

 • Visa människor i världen omsorg. I tankar, ord böner och handlingar

 

Job 10:12 ”Du gav mig livet, du visade mig godhet, din omsorg bevarade mig vid liv.”

 

BEVARA & VÄXA

 • Bevara allt det goda som vi fått av Gud.

 • Låta det goda påverka oss så att vi växer i Kristus

 • Hjälpa varandra att bevaras och växa i tron

 

Kol 1:9-10 ” Vår bön är att ni skall fyllas av kunskap om Guds vilja, med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och på allt sätt behaga honom med alla slags goda gärningar när ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud.

bottom of page