Om & Män

Om & Män är samlingar för män i alla åldrar.


En Om & Män samling innehåller god mat, intressanta föreläsningar på varierande tema och god gemenskap.

 

När?

Om & Män anordnas vardagskvällar 4 gånger per år i februari, april, september och november. Aktuella samlingar finns med i kalendern.

Kostnad

100 kr

 

Anmälan

Anmälan till kvällen görs på mail till omochmen@telia.com eller sms till 0737-08 74 97.

 

Om du vill få kontinuerlig information om kommande Om & Män samlingar så skicka ett mejl till omochmen@telia.com så får du ett mail när vi släpper aktuell information.