top of page

Personuppgiftspolicy

Så här hanterar vi personuppgifter.

 

Bankeryds Missionsförsamling berörs i hög grad av EU:s dataskyddsförordning GDPR eftersom vi hanterar känsliga personuppgifter som rör våra medlemmar och deltagare i vårt Barn & Ungdomsarbete i SAU Bankeryd. 


I vår hantering följer vi dataskyddslagstiftningen genom att säkerställa att alla personuppgifter hanteras på ett säkert och korrekt sätt. Som personuppgift räknas alla uppgifter som kan identifiera en individ.

I vårt arbete följer vi dessa principer:

  • Vi begränsar åtkomsten till dina personuppgifter så att de är tillgängliga endast av de ledare, anställda och administratörer som berörs.

  • Vi lagrar personuppgifter så länge medlemmen finns i verksamheten och ett år efter avslutat medlemskap.

  • Vi inhämtar samtycke från vårdnadshavare för personuppgifter rörande barn under 16 år.

  • Vi har tecknat Personuppgiftsbiträdesavtal med de externa parter som behöver ta del av medlemsuppgifterna, ex för att vi ska kunna söka bidrag, teckna försäkringar etc.

  • Vi begär in samtycke innan vi publicerar bilder på församlingens Hemsida, i tidning Nära eller i vårt Veckobrev. Personer över 16 år tillfrågas muntligt innan vi använder bilder i församlingens sociala medier.

  • Du som besöker våra samlingar får naturligtvis fotografera dina anhöriga och andra medverkande för privat bruk, men vi avråder från att sådana bilder delas utan personernas medgivande.

 

Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi har om dig.
Du kan begära rättelse eller radering av felaktiga uppgifter när som helst.
Vi kommer inte att be om mer uppgifter om dig än nödvändigt.
Vi kommer inte att spara uppgifter om dig längre än nödvändigt.

 

Har du frågor som berör hanteringen av dina personuppgifter? Ta kontakt med våra anställda på bankeryd@mission.se eller 036-372364

bottom of page