Bön

Bönen är ett av grundfundamenten i det kristna livet. Förutom i den enskilda bönen och i Gudstjänsten så ber också en grupp tillsammans varje fredag klockan 8:00 i vårt andaktsrum. Med jämna mellanrum inbjuder vi också till andra bönesamlingar.


Har du ett böneämne du vill att vi ska be för? Kontakta oss i så fall, så ber vi gärna för och med dig.