top of page

I Sverige och världen

Centralasien

Bibelöversättning och alfabetisering

I Centralasien finns en folkgrupp hos vilka läs- och skrivkunnigheten är låg. Många av dem är nomader, alla är muslimer. Svenska Alliansmissionen har två medarbetare som arbetar bland denna folkgrupp. En av dem får sitt understöd från Bankeryds Missionsförsamling. Medarbetarna har nu översatt Lukas evangelium och delar av Apostlagärningarna liksom delar av Gamla testamentet till folkgruppens modersmål. Alfabetisering är också en viktig del i medarbetarnas arbete.

En skola för flickor

Vi stöder också en skola för flickor, med tillhörande internat. På internatet bor ca 120 flickor från fattiga familjer. Deras internat- och skolkostnader subventioneras kraftigt för att de ska ha råd att gå på skolan. En del av flickorna kommer från familjer där varken mamma eller pappa kan läsa eller skriva. Flera kommer från mycket svåra omständigheter och för dem har skolan blivit en tillflykt – en trygg plats att vara på. Här får de god undervisning och kan få en bättre start i livet.

Laos

Församlingen stöder ett alfabetiseringsprojekt i Laos. Laos, eller Lao Peoples Democratic Republic som det officiellt heter, är ett litet bergigt land med en sex miljoner multietniska innevånare. Landet ligger inklämt mellan Thailand, Kambodja, Vietnam, Kina och Myanmar/Burma.
Laos är av FN klassat som ett av världens fattigaste länder och har sedan flera år problem med en kraftigt ökande korruption. De flesta arbetar som jordbrukare och landet som är inkluderad i den ökända `gyllene triangeln´ producerar numera mest ris, kaffe, trävaror, kläder och elektricitet.

 

Pionjärarbete i Sickla (Stockholm)

I Stockholmsförorten Sickla har Svenska Alliansmissionen ett pionjärarbete sedan något år tillbaka. Det långsiktiga målet är att en församling ska kunna bildas i Sickla. På vägen dit finns många mindre delmål. Att starta grupper för barn och föräldrar är ett sådant. Från och med sommaren 2014 kommer arbetet att knytas närmare till Alliansförsamlingen i Älta som kommer att stötta teamet som arbetar i Sickla. Vi som församling i Bankeryd stöder arbetet i Sickla ekonomiskt, med kontakter och förbön. 

bottom of page