top of page
regnbagenlogga.png

OM REGNBÅGEN

Regnbågen drivs av Bankeryds Missionsförsamling. Vi startade i augusti 1994 med en avdelning och året därpå öppnade vi ytterligare en. Från januari 2019 har vi tre avdelningar. Sparven för de allra yngsta barnen, Duvan för barn i ca 3- 4 årsåldern och Korpen för de äldsta barnen.

Verksamheten på Regnbågen bedrivs enligt "Läroplanen för förskolan" samt" skolplan för Jönköpings kommun" Förskolan tillämpar samma avgiftssystem som de kommunala förskolorna men har ett eget kösystem. Intresseanmälan kan göras direkt till förskolan eller via en köblankett som ni hittar under blanketter. Kontakt

En av många fördelar med Regnbågen är att det ligger så centralt i samhället. Det finns ängar, skog, flera lekplatser och möjlighet att utforska vatten på nära håll. Biblioteket ligger på lagom gångavstånd. Vi har även flera andra utrymmen i kyrkan som vi använder, bland annat gymnastiksalen och kyrksalen.

Projekterande arbetssätt

Vi arbetar projektinriktat för att vi ska ha ett gemensamt fokus i verksamheten. med detta arbetssätt får vi ett ämnesövergripande innehåll med många olika språk(språk, matematik, skapande, estetik, naturvetenskap osv). I projektet fångar vi upp barnens intressen och låter barnens frågor och funderingar leda oss fram i ett utforskande arbete. Barnen ska ha ett stort inflytande och delaktighet i det som sker. Nu har vi gått in i ett nytt projekt kring Hållbar framtid!

Eget kösystem

När vi har en plats att erbjuda ert barn kontaktar vi er per telefon eller mail och utifrån den kontakten bestämmer vi en tid för inskolning.

Vi erbjuder plats utifrån:

  • ert barns plats i kön

  • syskonförtur

  • Barn med samma inskrivningsdatum behandlas efter födelsedatum, äldst först.

Barnets närvarotider

Det är föräldrarna arbets-, studie- och restider som ligger till grund för barnets schema. Utifrån era barns schema planerar vi vår verksamhet och pedagogernas schema. Det är därför viktigt att ni är noga med att komma de tider som står och att ni meddelar så snart ni vet att det blir förändringar pga. ex ändrade arbetstider.

Under huvudsemestern förutsätter vi att även era barn är lediga.

Om ditt barns omsorgsbehov förändras ska du lämna in ett nytt schema.

 

Dagsrutiner

Vi öppnar förskolan kl. 6.30 och stänger kl. 17.30 måndag till fredag. Röda dagar är stängt.

 

Vi serverar:

Frukost kl.8.00

Lunch 11.30

Mellanmål 14.30

Varje dag fylls av pedagogisk verksamhet där barnens intressen står i centrum. Varje dag har vi utomhusaktiviteter på gården och en gång i veckan går vi till skogen.

Vi har semesterstängt v.28-31. Om ni har behov av omsorg dessa veckor ordnar vi det på bästa möjliga sätt. Vi kommer eventuellt att samarbeta med andra fristående förskolor.

Vi stänger även för planering 2dagar/termin, detta meddelas senast 2 månader innan.

 

Introduktion

Att börja på förskolan är en stor förändring både för barnet och er föräldrar.

Det ska vara roligt och spännande att komma till Regnbågens förskola. Det är viktigt att barn, föräldrar och pedagoger får lära känna varandra och den nya miljön tillsammans.

Vi har valt att ha en föräldraaktiv inskolning på tre dagar. Det innebär att föräldrarna tar det huvudsakliga ansvaret för sitt barn under inskolningstiden.

Första dagen hälsar man på under en timme mellan 10.00-11.00

Andra till fjärde dagen är föräldrar och barn med i förskolans verksamhet mellan ca 9.15 - 11.15

Femte dagen lämnar ni ert barn för första gången.

Andra veckan så lämnar ni ert barn mellan ca 9.30 - 14.00. Ni behöver då finnas tillhands vid behov.

Vi försöker att inskola i grupp där 2-4 barn skolas in samtidigt. På så sätt får ni föräldrar tid att lära känna varandra. Under er introduktion bjuder vi dig på lunch en av dagarna tillsammans med ditt barn.

Introduktionsperioden är kostnadsfri under 14 dagar.

Allmän förskola

Alla 3-5-åringar har rätt till allmän förskola. Det innebär laglig rätt till en vistelsetid om 15 tim/vecka under skolans läsår.

På Regnbågens förskola har vi allmän förskolan på tisdag, onsdag och torsdag mellan 9.00 - 14.00. Alla barn som går på allmän förskola är lediga klämdagar och följer skolloven. Tiden är kostnadsfri.

All övrig tid debiteras enligt ordinarie taxa.

Barn under tre år vars vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetssökande har också rätt att gå dessa tider men tiden debiteras enligt fastställd taxa.

bottom of page