top of page

Församlingsordning

Under 2020/2021 har en arbetsgrupp med olika åldrar, erfarenhet och bakgrund på styrelsens uppdrag arbetat med att formulera ett förslag på Församlingsordning för Bankeryds Missionsförsamling. Detta har mynnat ut i nedanstående förslag som vi under höstterminen 2021 kommer att bearbeta på olika sätt i gudstjänster och olika samtalsforum för att gemensamt kunna fatta beslut om utifrån processen. 

Vi vill bjuda in och uppmuntra alla medlemmar i Bankeryds Missionsförsamling att läsa, be, reflektera över förslaget och också uttrycka vad du känner och tycker kring vad som är bra och vad som saknas. 

Välkommen med i processen!

För att hämta hem förslaget, klicka här.

bottom of page