top of page

Anpassningar Covid-19

Information utifrån rådande situation enligt folkhälsomyndigheten

Information 2022-02-09

De flesta åtgärder mot Covid-19 upphör den 9 februari. Från och med nu kräver vi inte Covidbevis vid några av våra samlingar.

Myndighetsrekommendationer från den 9 februari

  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.

  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder.

***

Information 2022-01-11


Fram tills nu har vi använt oss av möjligheten att inte begränsa Gudstjänsten (eller andra samlingar) med vaccinationsintyg utan istället praktiserat enmetersregeln tillsammans med ytterligare smittskyddsåtgärder. Detta var något som både Svenska Alliansmissionen och Sveriges Kristna Råd hade som rekommendationer.

Då de nya restriktionerna begränsar denna möjlighet i ännu högre grad, ser vi i dagsläget inte detta som en tillfredsställande lösning längre. Vi hade då bara haft möjligheten att erbjuda platser till 50 besökare vilket begränsar möjligheten för många och gör det i stort sett omöjligt att ha både Gudstjänst och Skattkammare under samma möte. Vi har också noterat att SAM har tagit bort rekommendationen om att inte använda vaccinationsintyg.

Därför kommer vi, med start omgående, då restriktionerna börjar gälla onsdag 12/1, att införa vaccinationsintyg på våra Gudstjänster och andra samlingar som samlar fler än 50 deltagare. Det som är nytt är att vi även med vaccinationsintyg behöver förhålla oss till enmetersregeln samt vidhålla tidigare smittskyddsåtgärder.

- Vaccinationsintyg krävs på samlingar med fler än 50 deltagare
- Enmetersregeln gäller fortsatt på våra samlingar
- Kyrkkaffet fortsatt pausat

Enligt Folkhälsomyndigheten gäller dessa restriktioner under kommande 2 veckor, med stor sannolikhet att det förlängs ytterligare 2 veckor därefter. Vi fortsätter att följa läget och de beslut som regeringen och FHM tar och uppdaterar er löpande framåt. 

Mvh / Styrelsen

Öppen kyrka

bottom of page