Anpassningar Corona

Från den 1 december 2021 gäller nya smittskyddsåtgärder för allmänna sammankomster. 

Vi har lyssnat in rekommendationer från Svenska Alliansmissionen, Sveriges Kristna Råd och folkhälsomyndigheten.


Gudstjänster och samlingar

Vid gudstjänster (samt bönesamlingar) kommer inte vaccinationsintyg att krävas. Dessa samlingar anpassas utifrån smittskyddande åtgärder som innebär:

- 1 meters avstånd mellan sällskap
- max 8 personer/sällskap
- anvisade sittplatser
- minska trängsel vid in- och utgång
- vi pausar kyrkkaffet tillsvidare

 

Övriga allmänna sammankomster

Vid samlingar med över 100 personer som t.ex. konserter tillämpas vaccinationsintyg.

Barn och ungdomsverksamheten.

De som är under 18 år omfattas inte av krav på vaccinationsintyg i sammankomster som samlar fler än 100 personer.
Vårt löpande barn- och ungdomsarbete under veckorna berörs heller inte av de nya bestämmelserna då det är föreningsverksamhet. Där fortsätter aktiviteterna som vanligt fram till julledigheten.

 

Fortsatt arbete

Styrelsen arbetar nu vidare med de praktiska konsekvenserna av det beslut vi nu fattat. Vi följer fortsatt smittspridningen och Folkhälsomyndighetens råd, rekommendationer och restriktioner vilket innebär att det kan komma nya beslut i ett senare skede. 

/Styrelsen 
 

Öppen kyrka