top of page

Församlingens styrelse

Vi är en ideell förening där församlingsmötet är högsta beslutande organ. Styrelsen har som uppgift att ta beslut i mindre frågor och lägga fram förslag för församlingsmötet/årsmötet i större frågor. 

Styrelse Bankeryds Missionsförsamling

 

Ordförande - Ida Källner

Vice Ordförande - Björn Hilliges

Kassör - Martin Hüni 

Sekreterare - Magnus Friberg

Ledamot - Malin Haag

Ledamot -John Pansell

Ledamot - Fredrik Jabeskog

Suppleant - Johanna Segerlund

Suppleant - Kristina Evertsson

Kontakt: styrelse@mission.se

bottom of page