top of page

Församlingens styrelse

Vi är en ideell förening där församlingsmötet är högsta beslutande organ. Styrelsen har som uppgift att ta beslut i mindre frågor och lägga fram förslag för församlingsmötet/årsmötet i större frågor. 

Styrelse Bankeryds Missionsförsamling

 

Ordförande - Ida Källner

Vice Ordförande - Björn Hilliges

Kassör - Anna Sickeldal

Sekreterare - Magnus Friberg

Ledamot - Malin Haag

Ledamot -Johanna Segerlund

Ledamot - Fredrik Jabeskog

Ledamot - Martina Everstrand

Suppleant - Kristina Evertsson

Kontakt: styrelse@mission.se

bottom of page