top of page

Församlingens styrelse

Vi är en ideell förening där församlingsmötet är högsta beslutande organ. Styrelsen har som uppgift att ta beslut i mindre frågor och lägga fram förslag för församlingsmötet/årsmötet i större frågor. 

Styrelse Bankeryds Missionsförsamling

 

Ordförande - Andreas Alnervik

Vice Ordförande - Martin Hüni

Kassör - John Pansell (Camilla Nordén kassör under Johns anställning) 

Sekreterare - Magnus Friberg

Ledamot - Malin Haag

Ledamot - Camilla Nordén

Ledamot - Johan Bondesson

Suppleant - Ida Källner

Suppleant - Kristina Evertsson

Kontakt: styrelse@mission.se

bottom of page